ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ

ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਆਰ. ਐਨ. ਆਈ., ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ : 98551 77999